SỢI CHỈ ĐỎ TRONG PHO LỊCH SỬ BẰNG VÀNG CỦA ĐẢNG: Đảng trong lòng dân - dân ghi ơn Đảng

Từ cội nguồn ý thức và truyền thống của dân tộc Việt Nam nghìn năm văn hiến; tiếp nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin thì ánh sáng chói lọi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại, Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời giữa mùa xuân 1930.
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Đảng không của riêng ai. Đảng là của toàn dân tộc.
Đảng ra đời giữa lòng dân, vì nước - vì dân mà hy sinh, chiến đấu. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nước - của dân.
Ngay sau ngày thành lập, với đường lối và chiến lược cách mạng duy nhất đúng đắn, Đảng được toàn dân tộc đón nhận và thừa nhận là ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ngọn cờ lãnh đạo của toàn dân tộc. Điều này được lịch sử minh chứng bằng và qua cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Từ giữa năm 1931 đến hết năm 1932, phong trào cách mạng Việt Nam bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Phần lớn tổ chức của Đảng bị phá vỡ. Hàng nghìn đảng viên của Đảng và quần chúng trung kiên bị bắt, bị tù đày, bị giết hại. Nhờ sinh ra từ lòng dân, được dân đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng, những người cộng sản Việt Nam - các tổ chức Đảng lại hồi sinh và dần lớn lên. Có thể nói đây là cuộc hồi sinh kỳ diệu của Đảng ta.
Hồi sinh, tiếp tục lớn mạnh lên, và càng giương cao ngọn cờ lãnh đạo, Đảng tổ chức và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc phản đế, Mặt trận Dân chủ Đông Dương và Mặt trận Việt Minh để khi thời cơ đến, đã tổ chức và lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, lập nên Nước Việt Nam - Dân chủ - Cộng hòa. Dân tộc Việt Nam ghi nhớ công ơn của Đảng. Có Đảng lãnh đạo Việt Nam trở thành nước độc lập. Dân ta từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Dân tộc ta bước sang trang lịch sử mới của một thời đại mới: thời đại Hồ Chí Minh với Tuyên ngôn bất hủ: Không có gì quý hơn độc lập - tự do.
Giành lại độc lập - tự do đã khó, bảo vệ độc lập - tự do còn khó hơn. Chỉ sau 15 năm, từ ngày có Đảng, dân tộc ta giành được quyền độc lập - tự do. Nhưng phải thêm 30 năm nữa, quyền độc lập - tự do của dân tộc mới được bảo vệ trọn vẹn. Cả nước độc lập - thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Dân tộc ta, thêm một lần nữa ghi nhớ công ơn của Đảng, và, thêm một lần nữa Đảng ta chứng tỏ mình là con nòi của dân tộc, con nòi của giai cấp tiên phong.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao”. Nhưng Đảng ta không phải là thần thánh, nên Đảng cũng không tránh khỏi những vấp váp, sai lầm. Sau đại thắng mùa xuân 1975, từ đỉnh cao của quang vinh và chiến thắng, Đảng ta đã vấp phải sai lầm bắt nguồn từ bệnh chủ quan - duy ý chí. Sai lầm ấy đã đưa đất nước bước vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế - xã hội ngày một trầm trọng thêm. Sai lầm ấy là lỗi của Đảng với nước với dân. Suốt 10 năm nước và dân trăn trở với thực trạng cả nước chạy ăn từng bữa. Có độc lập - tự do mà cuộc sống cứ đói, cứ nghèo vậy sao? Cả dân tộc, mỗi người dân kiên gan chịu đựng sự đói khổ do sai lầm của Đảng. Sự độ lượng và bao dung của dân với Đảng đã làm cho Đảng tự thấy lỗi lầm của mình. Thêm một lần, Đảng từ lòng dân mà tự chỉnh đốn, tự đổi mới mình, tự vượt lên những hạn chế của mình để khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.
Từ đổi mới mình đến đổi mới đất nước là một quá trình lột xác mang tính cách mạng triệt để và sâu sắc của Đảng ta. Sau 30 năm đổi mới, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những thành tựu mang ý nghĩa lịch sử. Vị thế của đất nước chưa bao giờ có như ngày hôm nay. Từ đói nghèo với GDP bình quân đầu người 80 USD/năm, Việt Nam đã là nước đang phát triển với GDP bình quân đầu người lên 2.540 USD/năm. Từ thế bị bao vây cô lập, ngày nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 188/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực; thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với 16 nước, Đối tác toàn diện với 11 nước. Lịch sử thêm một lần nữa khẳng định khi Đảng ở trong lòng dân, Đảng sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Và, lại thêm một lần nữa dân ghi ơn Đảng.
Phép biện chứng lịch sử, biện chứng cách mạng thêm một lần nữa hiển hiện. Công của Đảng trong 30 năm đổi mới là không thể phủ nhận. Nhưng, trong “cơ thể” Đảng, một bộ phận nào đó lại xuất hiện bệnh mới: Bệnh suy thoái… Căn bệnh được cho là trầm kha này của một bộ phận (không nhỏ) cán bộ đảng viên của Đảng bắt nguồn từ bệnh quyền lực nhà nước - một căn bệnh thâm căn cố đế có từ cả mấy nghìn năm trước di hại cho đến ngày nay. Lại thêm một lần Đảng có lỗi với dân. Lỗi là ở chỗ Đảng đã để cho căn bệnh này nhiễm vào trong “cơ thể” của Đảng, trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Dẫu rằng Đảng đã sớm thấy và sớm đề ra những chủ trương, giải pháp để chữa trị, nhưng kết quả chữa trị chưa được như lòng dân mong đợi. Bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái này đã trở thành những kẻ bất trung với Đảng - bất hiếu với dân. Họ đã sớm quên mất công ơn của dân đối với họ, và mức nào đó họ cũng không nhớ điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
Nghị quyết 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XII thêm một lần nữa chứng tỏ Đảng ta, từ lòng dân đã nhận thức sâu sắc khuyết điểm trong chỉnh đốn và xây dựng Đảng. Từ đó, với quyết tâm chính trị cao nhất, với các giải pháp cơ bản và cấp bách kiên trì và kiên quyết sửa chữa lỗi lầm, ngăn chặn và chữa trị căn bệnh suy thoái… trong nội bộ Đảng. Vào tuổi 89, Đảng ta, đủ bản lĩnh và trí tuệ để chữa trị căn bệnh này. Không cho phép bất cứ ai ở trong Đảng, nhân danh đảng viên để hủy hoại thanh danh của Đảng.
Dân tộc ta, mỗi con người Việt Nam vẫn độ lượng, bao dung như lòng mẹ Việt Nam để thức tỉnh những đứa con lầm lỗi. Và, mỗi đứa con lầm lỗi phải luôn nhớ để suy nghĩ, để hành động, để chuộc lỗi, để chớ tự mình thành kẻ bất hiếu.
Lịch sử 89 năm của Đảng “là cả một pho lịch sử bằng vàng” mà điều sau đây là xuyên suốt: Đảng trong lòng dân - dân ghi ơn Đảng.
Nguồn: sưu tầm tổng hợp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng mộng đòi đi nước ngoài định cư nữa, Việt kiều Mỹ đang muốn về Việt Nam vì 4 lý do

PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN, DÂN TỘC – BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, CỤC BỘ; NGUY CƠ GÂY MẤT ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, HIỂM HỌA ĐỐI VỚI NỀN AN NINH QUỐC GIA.

LÊ MINH ĐẢO - XUÂN LỘC VÀ SỰ THẬT

Những sự thật về Bắc Triều Tiên và chế độ “độc tài” của gia đình họ Kim.

ĐẠI TÁ TÌNH BÁO CÓ MỘT KHÔNG HAI

VÀI NÉT VỀ VIÊN TƯỚNG NGỤY 3 SAO NGUYỄN HỮU CÓ

SĨ QUAN CAO CẤP NHẤT CỦA SÀI GÒN BỊ BẮT SỐNG TẠI MẶT TRẬN

"Sự lừa dối hào nhoáng: John Paul Vann và nước Mỹ ở Việt Nam"

"NGƯỜI ĐÀNG HOÀNG AI LẠI LÀM CÔNG AN"

NGÔ QUANG TRƯỞNG VÀ NHỮNG TRÒ LỐ