Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2019

NGÔ QUANG TRƯỞNG VÀ NHỮNG TRÒ LỐ

Hình ảnh
Ngô Quang Trưởng là lính gốc nhảy dù tốt nghiệp sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Theo quy chế thăng cấp tướng của ngụy quân Sài Gòn thì sĩ quan tốt nghiệp trừ bị Thủ Đức phải được đào tạo qua cấp bậc học cao hơn. Võ bị quốc gia Đà Lạt mới là nguồn sĩ quan hiện dịch, nguồn tướng lĩnh của ngụy quân, tại võ bị quốc gia Đà Lạt các khóa sinh học qua 48 môn nên sau này lên tướng sẽ có cây gậy chỉ huy cấp tướng dài đúng 4 tấc 8. Trưởng là trường hợp đặc cách nhờ vào công trạng và những lần được tuyên dương trước quân đội tất nhiên là không có cây gậy 4 tấc 8.  Vì là lính nhảy dù nên khi được bổ nhiệm Tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh đóng ở Huế (thay Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận sau vụ "biến động miền Trung") ông đã "chơi trội" vào ngày nhậm chức bằng cách nhảy dù xuống Huế. Nhưng không biết do luống cuống hay do gió máy thế nào Trường nhảy xuống ngay giữa sông Hương làm đám đàn em Sư đoàn 1 bộ binh cuống cuồng chạy canô, chèo đò, xuồng... ra vớt Tân Tư lệnh ướt sũng lên bờ đưa về Bộ Tư

SĨ QUAN CAO CẤP NHẤT CỦA SÀI GÒN BỊ BẮT SỐNG TẠI MẶT TRẬN

Hình ảnh
Trong ảnh là Tướng 3 sao (Trung tướng) Nguyễn Vĩnh Nghi - sĩ quan cao cấp nhất của ngụy quân Sài Gòn bị bắt sống tại mặt trận. Nguyễn Vĩnh Nghi khi còn đeo lon Thiếu tướng 2 sao Đời binh nghiệp của Nghi không có gì nổi bật dưới thời "Ngô triều". Khi Dương Văn Minh cầm đầu tướng tá ngụy làm đảo chánh và hành quyết Ngô Đình Diệm thì Nghi chỉ mới là Thiếu tá không mấy ai biết đến. Nhưng đến khi dưới triều đại "Đệ nhị cộng trừ" của Nguyễn Văn Thiệu, đường công danh của Nghi phất lên như diều gặp gió, 1966 thăng cấp Đại tá, 1968 thăng cấp Chuẩn tướng, 1970 thăng cấp Thiếu tướng và bổ nhiệm Tư lệnh Quân đoàn IV và Quân khu 4 của ngụy quân đến đầu năm 1974 được thăng Trung tướng (Tướng 3 sao). Theo Hồi ký của Nguyễn Cao Kỳ viết: “Nguyên tư lệnh các lực lượng Nam Việt Nam (ngụy quân Sài Gòn) ở đồng bằng sông Cửu Long đã lấy cắp 8.000 đài vô tuyến và 24.000 vũ khí (phần lớn là M16) cá nhân do Hoa Kỳ trang bị để tuồn ra chợ đen”. Và như ghi trên, lúc đấy Ngh

VÀI NÉT VỀ VIÊN TƯỚNG NGỤY 3 SAO NGUYỄN HỮU CÓ

Hình ảnh
Theo như những gì mà tác giả Nguyễn Đình Tiên viết trong cuốn "Chân dung tướng ngụy Sài Gòn" khi tiếp xúc với "tướng 3 sao" Nguyễn Hữu Có trong trại học tập cải tạo dành cho sĩ quan tướng lĩnh Sài Gòn thì Nguyễn Hữu Có là người được đám tướng ngụy kính trọng. Ông được giao chỉ huy lớp học. (Có 37 cựu tướng lĩnh địch ngụy cũ được đưa đi học tập cải tạo gồm 7 Trung tướng, 11 Thiếu tướng và 19 Chuẩn tướng). Ông Có từng là 1 trong 4 tướng lĩnh đứng đầu chế độ ngụy quyền Sài Gòn thời kỳ "loạn tướng" - Thiệu Kỳ Thi Có. Từng tham gia Việt Minh nhưng không chịu đựng được khó khăn, gian khổ nên đã bỏ ngũ về với địch. Ông Có là người có trình độ nhưng cũng giống như đám tướng tá ngụy quân khác ông biến mình thành công cụ giết người, sát hại chính đồng bào mình, trở thành tên tay sai làm việc cho quan thầy Pháp rồi quan thầy Mỹ. Tay ông nhuốm máu đồng bào để làm giàu, để được gắn lon Trung tướng ba sao và để đạt được danh vọng trong bộ máy tay sai của Mỹ. Ông Có bị