Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI NĂM 1930 – BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Hình ảnh
Mùa xuân năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp (từ ngày 3 đến ngày 07/02/1930) ở bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc). Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh - đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng; Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm - đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng và dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc - thay mặt Quốc tế Cộng sản. Hội nghị quyết định hợp nhất ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng (17/6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (11/1929) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (01/01/1930) thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là vào ngày 03 tháng 02 năm 1930. Hội nghị thông qua Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gởi đến công nhân, nông dân, đồng bào, đồng chí cả nước nhân dịp thành lập Đảng. Các văn kiện quan trọng trên là Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, đã đặt ra và

VIỆT NAM KHÔNG CẦN VÀ KHÔNG CHẤP NHẬN ĐA ĐẢNG

Hình ảnh
Dựa trên cơ sở khoa học cụ thể cả về lý luận và thực tiễn, cho phép chúng ta khẳng định rứt khoát rằng: Ở Việt Nam hiện nay không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng! ĐẰNG SAU NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÒI ĐA ĐẢNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LÀ GÌ? Đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình” và tuyên truyền phá hoại cách mạng Việt Nam, trong những năm qua, các thế lực thù địch tập trung tung ra nhiều luận điệu đòi thực hiện đa đảng đối lập. Chúng phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu đổi mới về chính trị, “không chịu thực hiện đa nguyên chính trị, giữ độc quyền lãnh đạo”(!); rằng ở Việt Nam “không có đa nguyên, đa đảng thì không bao giờ có dân chủ”(!). Chúng quy kết: “Độc tài, Đảng trị là cái gốc sai chính của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại”(!) và khuyên rằng “Đảng chỉ nên giữ vai trò lãnh đạo chính trị, không nên và không thể lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”(!). Các thế lực thù địch đòi chúng ta phải sửa đổi Hiến pháp, xoá bỏ Điều 4, hiến định về Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo N

HAI ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM VÀ LƯƠNG CƯỜNG ĐƯỢC PHONG HÀM ĐẠI TƯỚNG

Hình ảnh
Sáng 29-1, Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăng cấp bậc hàm, quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với hai sỹ quan cao cấp của Công an và Quân đội đã được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Sáng 29-1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao Quyết định phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lương Cường, Bí thư Tru

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC

Hình ảnh
Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn quan tâm sâu sắc đến vấn đề biển, đảo của Tổ quốc. Ông rất hiểu tầm chi ến lược của biển, đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước không chỉ về mặt quân sự-quốc phòng, mà cả về kinh tế biển, khoa học biển của một quốc gia ven biển. Sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã kiến nghị với Bộ Chính trị: "Vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, vừa tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo mà quân ngụy đang chiếm giữ". Kiến nghị này đã được ghi vào Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 25-3-1975. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Ngoại giao cung cấp tài liệu về hiện trạng biển đảo để có ngay kế hoạch giải phóng. Nếu không khẩn trương giải phóng các đảo và quần đảo quân ngụy đang chiếm giữ, nước ngoài sẽ chiếm mất, rất phức tạp và khó khăn về sau. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của ta lúc đó là lực lượng Hải quân còn nhỏ bé, nên Đại tướng chỉ đạo, khi đánh chiếm

VĂN HÓA BIỂN ĐẢO TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (phần 1): Nghề truyền thống và phong tục tập quán liên quan đến biển đảo

Hình ảnh
T rong tiến trình lịch sử Việt Nam, biển đảo đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong việc tạo lập không gian sinh tồn, hình thành nền văn hóa biển. Trải qua nhiều thời đại với những thăng trầm của lịch sử, có thể nhìn nhận và đánh giá văn hóa biển đảo truyền thống theo các nội dung sau: 1) nghề truyền thống liên quan đến biển đảo; 2) phong tục, tập quán liên quan đến biển đảo; 3) tín ngưỡng, lễ hội liên quan đến biển đảo; 4) thiết chế văn hóa liên quan đến biển. 1. Nghề truyền thống liên quan đến biển đảo Nghề chính của cư dân vùng biển đảo là nghề đánh bắt thủy hải sản. Đây là nghề truyền thống có từ lâu đời ở các vùng biển đảo. Ở Việt Nam, có nhiều hình thức đánh bắt cá biển, song căn cứ vào  nguyên lý đánh bắt chủ động hoặc thụ động có thể chia ra thành 6 họ nghề: lưới kéo, lưới vây, lưới rê, lưới vó, nghề cố định và nghề câu. Họ lưới kéo còn gọi là nghề giã hoặc nghề cào, đánh bắt chủ động nhưng tốn nhiên liệu. Đối tượng đánh bắt chủ yếu là các loại cá đáy 

SỢI CHỈ ĐỎ TRONG PHO LỊCH SỬ BẰNG VÀNG CỦA ĐẢNG: Đảng trong lòng dân - dân ghi ơn Đảng

Hình ảnh
Từ cội nguồn ý thức và truyền thống của dân tộc Việt Nam nghìn năm văn hi ến; tiếp nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin thì ánh sáng chói lọi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại, Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời giữa mùa xuân 1930. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Đảng không của riêng ai. Đảng là của toàn dân tộc. Đảng ra đời giữa lòng dân, vì nước - vì dân mà hy sinh, chiến đấu. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nước - của dân. Ngay sau ngày thành lập, với đường lối và chiến lược cách mạng duy nhất đúng đắn, Đảng được toàn dân tộc đón nhận và thừa nhận là ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ngọn cờ lãnh đạo của toàn dân tộc. Điều này được lịch sử minh chứng bằng và qua cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ giữa năm 1931 đến hết năm 1932, phong trào cách mạng Việt Nam bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Phần lớn tổ chức của Đảng bị phá vỡ. Hàng nghìn đảng viên của Đảng và quần chúng trung kiên bị bắt, bị tù đà

VỮNG BƯỚC DƯỚI LÁ CỜ VINH QUANG CỦA ĐẢNG

Ngày 3-2-1930, giữa đêm đen nô lệ của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời, thắp lên ánh sáng niềm tin cho công cuộc giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho đất nước, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Đảng là sự kết hợp của chủ nghĩa yêu nước, phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và chủ nghĩa Mác - Lê-nin do lãnh tụ kính yêu Nguyễn Ái  Quốc sáng lập và rèn luyện từ những ngày đầu tiên còn trong trứng nước. Đảng là sự lựa chọn của dân tộc qua thực tế khắc nghiệt của cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến. Đảng là sự lựa chọn khách quan của lịch sử để trở thành người lãnh đạo duy nhất công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu nhà. Ở tuổi 15, với năm nghìn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, đánh đổ thực dân Pháp, quân phiệt Nhật Bản và ách thống trị phong kiến, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong thế nước "ngàn cân treo sợi tóc" với những khó khăn chồng chấ

Ê CHỀ "GIẤC MƠ MỸ"

Hình ảnh
Tính đến cuối tháng 12-2018, đã có khoảng 9.000 người tập trung dọc theo biên giới giữa Mexico và Mỹ. Họ đến từ các quốc gia Trung Mỹ như Honduras, Goatemala, El Salvador… với hy vọng được cho vào Mỹ. Đại đa số họ là người dân di cư đi tìm kế sinh nhai, ra đi với mơ ước đổi đời. Tuy nhiên, sau những ngày tháng sống lay lắt bằng vật phẩm cứu trợ, nhiều người trong số họ đã nhận ra rằng “giấc mơ Mỹ” chỉ là những ê chề, cay đắng… 1. Giữa tháng 11-2018, Gonzaler, 19 tuổi, người Honduras cùng 800 di dân khác lên 20 chiếc xe bus trong một cuộc hành trình dài 4.300km, xuất phát từ thành phố San Perdo Sula, Honduras, điểm đến là thành phố Tijuana, Mexico, nơi giáp ranh với thành phố San Diego, bang California, Mỹ. Gonzaler kể: “Tin tức từ những người đi trước truyền về nói rằng Chính phủ Mỹ đang xem xét việc mở cửa biên giới cho di dân vào Mỹ…”, thậm chí: “Chỉ cần vượt qua khỏi hàng rào phân chia lãnh thổ giữa Mexico, Mỹ, là được phép tạm trú trên đất Mỹ, đã khiến không ít người ở làng tô

•BÓC TRẦN SỰ THẬT VIDEO CLIP "THIẾU TÁ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG KÊU BỊ CÔNG AN BẮT OAN SAI" CỦA LÊ DŨNG VOVA.

Hình ảnh
-Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền video clip do Lê Dũng Vova live stream dài 1 giờ 15 phút phản ánh về việc một cựu sĩ quan quân đội, cựu chiến binh có tên là Nguyễn Văn Đống đã bị các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai bắt, xử lý “oan sai” và kêu gọi các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, của Nhà nước phải vào cuộc để “lấy lại công bằng”. Trong đoạn video clip này, Nguyễn Văn Đống mang quân phục Bộ đội Biên phòng, đeo quân hàm Thiếu tá; tự nhận là Đại úy, sĩ quan Phòng không - Không quân, đã từng ra công tác tại đảo Trường Sa; khi về phục viên được nhận 25,5 tháng lương = 10.450.000đ và làm cựu chiến binh, ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Lai, nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng thời cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và số 62/2011/QĐ-TTg về việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã được phục v