TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong thời gian qua, bè lũ phản quốc lưu vong và tà đạo trong nước, được các thế lực thù địch, phản động xúi dục và tài trợ - đã đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta phát triển rất mạnh, bằng nhiều hình thức từ thô bỉ, thô bạo đến tinh vi xảo quyệt... kích động xúi dục người dân thiếu hiểu biết, chửi bới bôi đen nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ XHCN của Việt Nam ta. Chúng bịa chuyện vu khống chương trình chống tham nhũng của nhà nước ta... mưu toan tiêu diệt Đảng Cộng sản, chế độ XHCN và lật đổ nhà nước CHXHCN Việt Nam, hòng bán nước Việt Nam ta cho đế quốc lần nữa - lần thứ 3.

Trước nguy cơ đó, toàn Đảng toàn, toàn dân ta đã đoàn kết một lòng, cương quyết phản đối, ngăn chặn quyết liệt... và đã thu được hiệu quả to lớn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vô hiệu hóa hầu hết bọn phản động trong và ngoài nước... Xây dựng đất nước, chế độ ổn định và vững vàng tiến lên xây dựng xã hội tốt đẹp hơn! ...

Tuy vậy, vẫn còn có một bộ phận không nhỏ là cán bộ, đảng viên Cộng sản và Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, không tự nguyện, không nhiệt tình, thiếu trách nhiệm... trong việc lên tiếng phản đối (chiến đấu)... để chống lại bọn phản động trong và ngoài nước khốn nạn đó.

Như vậy là làm sao? Tại sao vậy???...
#Quang_Minh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN, DÂN TỘC – BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, CỤC BỘ; NGUY CƠ GÂY MẤT ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, HIỂM HỌA ĐỐI VỚI NỀN AN NINH QUỐC GIA.

LÊ MINH ĐẢO - XUÂN LỘC VÀ SỰ THẬT

Đừng mộng đòi đi nước ngoài định cư nữa, Việt kiều Mỹ đang muốn về Việt Nam vì 4 lý do

Những sự thật về Bắc Triều Tiên và chế độ “độc tài” của gia đình họ Kim.

VÀI NÉT VỀ VIÊN TƯỚNG NGỤY 3 SAO NGUYỄN HỮU CÓ

ĐẠI TÁ TÌNH BÁO CÓ MỘT KHÔNG HAI

SĨ QUAN CAO CẤP NHẤT CỦA SÀI GÒN BỊ BẮT SỐNG TẠI MẶT TRẬN

"Sự lừa dối hào nhoáng: John Paul Vann và nước Mỹ ở Việt Nam"

NGÔ QUANG TRƯỞNG VÀ NHỮNG TRÒ LỐ

"NGƯỜI ĐÀNG HOÀNG AI LẠI LÀM CÔNG AN"